Home » Ringkasan Kurikulum

Ringkasan Kurikulum

Kurikulum Program Studi S1 Teknik Elektro sesuai dengan Buku Kurikulum Program Studi S1 Teknik Elektro 2016. Adapun Buku Kurikulum Program Studi S1 Teknik Elektro 2016 dapat dilihat sebagai berikut: